Models mirror
Nethu Priyangika
images (52)
liyana lee
images (7)
Natasha-Rozel
images (11)
sri lanka model
images (0)
  Song of the Day - Lyrics
wen vee den yanna it
Oba Dakumen
me tharam visal ahas
Me Mal Mawathe
awasan liyumai obata
Kalpa Kalayak Pura S
  Films
Salaam-E-Ishq 2007
In the Name of the K
Guru Sishyan
Kali Dasu
Pitasakwala Abirahas
Nawa Gilunath Ban Ch
  Cartoons
ZORRO-10
Cow The Boy Show
SELLAM GEWATTA-31
KUNG FU (19) 2014-10
WALAS MULLA (76)
YAKARI-(17) 2014-09-
  Ladies Article
Dec 16, 2012  Views 8980
jeros mqreÿ ksid iug isÿjk ydks
Aug 12, 2015  Views 2371
wl=re ,sùug orejka iQodkï lrk wdlrh
Feb 13, 2014  Views 2427
.¾NKS iufhys mdofha we;sjk bÈuqï ;;ajh
Jan 08, 2018  Views 23
Sep 04, 2014  Views 2476
Aug 26, 2014  Views 2426
Jul 24, 2013  Views 2345
Feb 08, 2013  Views 2349
riu ri Öia ‍fmdgEfgda
Sep 01, 2017
view 276 times
0 Comments

riu ri Öia ‍fmdgEfgda
wjYH o%jH

w¾;dm,a w, - f.ä 5 - 6la
ÆKq iaj,amhla
fcvd Öia - .%Eï 200
ì;a;r - 2la
f,dl= ¨kq f.ähla
mdkamsá - .%Eï 100 muK
f;,a wjYH ;rug

idok wdldrh

w, ;ïnd ‍fmd;=yer fyd¢ka ‍fmdälr .kak' oeka ¨kq ál b;du l=vdjg lmd .kak' f;,a b;d iaj,amhla oud fï ¨ka lene,so ud f;ïmrdÿ lr thgu w, álo oud l,jï lr .kak' oeka fï w, ñY%Kfhka È.á .=,s idod .kak' Öiao Bg jvd È.ska wvq isyska fldgiaj,g lmd .kak' fï w, .=,sh ;=<g Öia lene,a,la ne.ska we;=¿ lrkak' kej; fyd¢ka w;.d Öia ál jid.kak' ì;a;r fyd¢ka .ikak thg mdkamsá ál ál ouñka Wl= negrhla idod .kak ' ÆKq iaj,amhlao tla lrkak' oeka fï .=,s fï negrfha .s,ajd mdka l=vq u; ;jrd r;a jQ .eUqref;‍f,a rkajka mdgg neo .kak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *