Models mirror
Sinhala models bikini
images (10)
shashini iddamalgoda
images (18)
Nuwangi Bandara model
images (9)
Miss World 2013 Changes
images (60)
  Song of the Day - Lyrics
Seethala sulagak wen
Yadamin Banda Wilang
Kalpa Kalayak Pura S
Galin Kala Hadawatha
Siripuda Wasse Api T
Me As Diha Balan Dan
  Films
JEAN CLAUDE VAN DAMM
visidela sinhala fil
Chinnari Devatha
Situ Diyani
Jajantaram Mamantara
Bindu
  Cartoons
SCOOBY DOO (122) 201
Ben Ten Sinhala Cart
YAKARI-(24) 2014-10-
VEERA -(14) 2014-11-
SUTINMAATINs3-(520)
NO KATHA MORE HINA (
  Ladies Article
Jul 15, 2013  Views 3530
iajhx /lshdjg TSlsâ
Aug 24, 2016  Views 1750
Jul 20, 2013  Views 2440
wkd.; ujl ùug iQodkï jk ohdnr hqj;shg
Oct 16, 2015  Views 2471
Aug 22, 2012  Views 3495
Èhjeähdfõ ixl+,;d y÷kd.ksuq
Jan 31, 2013  Views 2583
Aug 28, 2014  Views 2674
fnfy;a fk,a,s jHxckh
Sep 22, 2017  Views 379
fkÆï w, iïfnda,h
Sep 22, 2017
view 466 times
0 Comments

fkÆï w, iïfnda,hwjYH o%jH
fkÆï w, .%Eï 250
Wïn,lv fïi ye¢ 2
r;=¨kq f.ä 20la
wuqñßia lr,a 3-4la
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1
ri wkqj ÆKq
ri wkqj foys hqI
isyskaj .d .;a ‍fmd,a ñgla
lrmsxpd lsks;a;la

idok l%uh
fkÆï w,h msáka fidaod j;=r tl;= lr lel=¿ iy,a ñgla iy f.drld lene,a,la oud ;ïnd Èh fírd .kak' ^fkÆï w,fha ;sfnk úI .;s we;akï tajd bj;aùu i|ydh& oeka fkÆï w, b;d isyskaj fm;s lmd .kak' thg ÆKq iy foys hqI tl;= lr mehla muK úfõlSj ;nkak' mehlg muK miq thg r;=¨kq" wuqñßia" lrmsxpd isyskaj ,shd oukak' oeka b;sß l<ukdo oud l,jï lr lEug .kak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *