Models mirror
Allegra
images (10)
menaka new pics
images (13)
Actress Alisha Manroo Spicy
images (10)
Avrora Teledrama On Location
images (100)
  Song of the Day - Lyrics
Nimhim Sewwa Ma Sasa
Piyaneni Ma Nawatha
Rosa Thol Sibim Thol
Oba Eda Nam
Iwru Thala Ganga Bas
Pata Pata Mal
  Films
Weera Udaara
Hathara Maha Nidhana
Oba mata wasana
College Girl
Kannale Ennai Kollat
Jeewithaya Lassanai
  Cartoons
MAD 2014-06-20
NO KATHA MORE HINA (
CHANDI 48- 2014-03-3
WALAS MULLA-s2 (205)
MAKARA MITHURU (05)
Gadget Podda Cartoon
  Ladies Article
Aug 31, 2014  Views 2471
Mar 06, 2015  Views 4724
ujf.a isrer yd orem%iQ;sh w;r iïUkaoh
Nov 29, 2016  Views 341
Mar 25, 2013  Views 2345
Jan 21, 2013  Views 3120
Jul 22, 2014  Views 2432
Dec 26, 2013  Views 2431
Sep 26, 2014  Views 2362
fkÆï w, iïfnda,h
Sep 22, 2017
view 378 times
0 Comments

fkÆï w, iïfnda,hwjYH o%jH
fkÆï w, .%Eï 250
Wïn,lv fïi ye¢ 2
r;=¨kq f.ä 20la
wuqñßia lr,a 3-4la
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1
ri wkqj ÆKq
ri wkqj foys hqI
isyskaj .d .;a ‍fmd,a ñgla
lrmsxpd lsks;a;la

idok l%uh
fkÆï w,h msáka fidaod j;=r tl;= lr lel=¿ iy,a ñgla iy f.drld lene,a,la oud ;ïnd Èh fírd .kak' ^fkÆï w,fha ;sfnk úI .;s we;akï tajd bj;aùu i|ydh& oeka fkÆï w, b;d isyskaj fm;s lmd .kak' thg ÆKq iy foys hqI tl;= lr mehla muK úfõlSj ;nkak' mehlg muK miq thg r;=¨kq" wuqñßia" lrmsxpd isyskaj ,shd oukak' oeka b;sß l<ukdo oud l,jï lr lEug .kak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *