Models mirror
Odel fasion 1
images (40)
Senali-K-Fonseka
images (10)
Shani model
images (11)
Iresha blue short
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
Nimhim Sewwa Ma Sasa
Lamba Sawan Ran Pati
Dethola Noki De Dene
Heenayakda Me
Oba Tharam
Ma Dase Wedana Oba D
  Films
Sagarayak Mada
Tikiri Suwanda
Snehituda - Telugu M
A Frozen Flower
ARYA 2
Adaraneeya Wassnaya
  Cartoons
AUSTIN and JUSTIN 20
Transformers (04) 20
Silvester and Tweety
Kawuda Boy - Petti W
VEERA-2 (06) 2015-11
KADIYAI THADIYAI (12
  Ladies Article
Feb 26, 2013  Views 3266
Dec 27, 2013  Views 3291
lM fodI kik wdydr
Feb 02, 2018  Views 119
w¾Yia iy weÿu f,v iqjlrk jgq l=re¨ fjord,
Sep 02, 2015  Views 5584
Jan 16, 2014  Views 2469
Jun 09, 2015  Views 2504
osj mskjk " msmdih ikais`ojk ìu youq
Jan 15, 2016  Views 2812
kshfmd;=j,sk l=re,E levqju we;sjk le<,
Sep 02, 2015  Views 3702
Öia msrjQ n;a fnda,
Dec 22, 2017
view 110 times
0 Comments

Öia msrjQ n;a fnda,
wjYH o%jH
ndiau;S iy,a wඬq fldamam 2
T,sõ f;,a fïi ye¢ 5
r;= jhska fïi ye¢ 6
mdkamsá álla
ì;a;r 2la" Öia lene,a,la
mdkal=vq wjYH ;rug
ÆKq rig wkqj
neo .ekSug f;,a

idok wdldrh
ndiau;S fidaod fmf.kakg oud ál fõ,djla ;nd fyd¢ka Èh fírd .kak' oeka T,sõ f;,a <sm ;nd r;ajk úg iy,a ál oud tydg fuydg lrñka neo .kak' ne§f.k tkúg jhska ál tl;= lr kej; l+re .dñka l,jï lrkak' jhska álo is§f.k hk úg ÆKq iaj,amhla iy j;=r tl;= lr fyd¢ka ;eïfnk ;=re n; msi.kak' fuh fnß jQ n;la úh hq;=h' Öia fikaáógrfha muK È. m<,g fldgq lmd .kak' mdkamsá j,g ì;a;r oud fyd¢ka ñY% lr Wl= negrhla idod .kak' oeka n;a msvla w;g f.k tys ueog Öia lE,a,la ;nd .=,s idod .kak' oeka fï n;a .=,s mdkamsá negrfha .s,ajd mdka l=vq u; fmr,d r;ajQ .eUqre f;‍f,a rkajka mdgg neo .kak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *