Models mirror
Shehani Wijethunge new
images (28)
Dilani pride Kaveesha
images (24)
Saif Ali Khan and Kareena Kapoor We
images (0)
Nadeesha Hemamali Photo Collection
images (30)
  Song of the Day - Lyrics
Dawasak Da Handawaka
mal natu weni podi d
danena duk vedana hi
Alen Welaganna
Sithin Ma Nosali Hid
Rangahala
  Films
Muwan Palassa
Eratti Manithan
The Thieves
Indian
Api Baya Naha
Dhammu
  Cartoons
SUTINMAATIN (45) 201
KATHAREY KUMARA -50
AUSTIN and JUSTIN
Mini Toon Sinhala Ca
Sinhala Cartoon 35
SUTINMAATIN (43) 201
  Ladies Article
neo.;a jïngq iy w¿ flfi,a lßh
Aug 08, 2017  Views 224
Jun 18, 2013  Views 2391
Apr 20, 2014  Views 2381
Dec 03, 2012  Views 2456
Nov 09, 2014  Views 2472
Nov 09, 2012  Views 4512
flfi,a uqj ñY% fldia‌ weg lÜ‌,Ü‌ youq
Jul 01, 2016  Views 2674
fldaK udi j, ksjdi iE§u iqno@
Jul 17, 2014  Views 2498
,djq¿ jHxckh
Jan 31, 2018
view 126 times
0 Comments

,djq¿ jHxckh
wjYH o%jH

fydÈka meiqkq ,djq¿ f.ä 2la
r;=¨kq f.ä 10la muK
wuqñßia lr,a 3 hs
iqÿ¨kq ìla 3hs
rïfma lene,a,la
lrmsxpd lsks;a;la
ly l=vq iaj,amhla
‍fmd,af;,a fïi ye¢ 4
ne|mq ;=kmy l=vq f;a ye¢ 1
l=re÷‍fmd;= lene,a,la
ñßia l=vq f;a ye¢ 2
úh,s ñßia lr,a 5hs
wn weg f;a ye¢ 1$2
ÆKq rig wkqj
Èhlsß wඬq fldamam 2
ñálsß wඬq fldamam 2

idok wdldrh

,djq¿ f.ä j, ‍fmd;a; fyd¢ka bj;a lr lsß bj;aj hk f,i fyd¢ka fidaod .kak' oeka fyd¢ka lefmk msyshlska ;Ügq lrñka l=vd fldgq f,i th ,shd .kak' ^mßmamq weg ;rfï lene,s f,i& ueá we;s,shla f.k thg lm.;a ,djq¿ oukak' oeka ñßia l=vq" ;=kmy l=vq" l=re÷‍fmd;=" ÆKq tl;= lr Èhlsß oud ñY% lr ,sm ;nkak' fyd¢ka ,djq¿ lene,s ;eïnqkq miq th fjk;a n÷klg oud we;s,shg ‍fmd,af;,a ál oukak' r;ajqkq f;,g ,shd.;a r;=¨kq" wuqñßia" iqÿ¨kq" rïfma lrmsxpd yd lene,s j,g lvd.;a úh,s ñßia" wn weg tl;= lrkak' rkajka mdgg nefok úg ;ïnd.;a ,djq¿ ál oukak' uola f;‍f,a l,jï lrñka ñálsß tl;= lrkak' fyd¢ka W;=rjd nd .kak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *