Models mirror
Ronnie Leach Daughter keshiya
images (12)
Bath room
images (9)
Thushari-Wehella
images (18)
Hiru TV - Copy Chat 100
images (15)
  Song of the Day - Lyrics
Awapasa Ahasata
Bol Pini Watena....
Mandaram Wehi
Pathu Senehe Seya Ro
Nidukannae
Amma Sandaki
  Films
Mili hindi film
Letters To Juliet
Yaan
Let vnWhite Vengeanc
Yama Lo vedika natti
Netrikan
  Cartoons
Gadget Podda Cartoon
Kawuda Boy - Alaska
CHUTTAI CHUTTI SE3-6
SOORA PAPPA Engalath
Ben Ten Sinhala Cart
Captain Biceps -25
  Ladies Article
fl l,lska ish lsys,s iq lrjd .ekSug
Apr 02, 2015  Views 4187
meiagd youq
Mar 13, 2017  Views 579
Oct 14, 2013  Views 2569
wfma fjoeÿre Èhjeähdjg fy< fjolfuka ms<shï
Aug 10, 2015  Views 2592
ldka;djkag ks;r je,fok frda.
Nov 29, 2016  Views 492
Dec 19, 2012  Views 2451
Aug 20, 2014  Views 2505
Oct 25, 2012  Views 3101
yd,aueiaika ñY% ;síngq ue,aÆu
Feb 28, 2018
view 223 times
0 Comments

yd,aueiaika ñY% ;síngq ue,aÆuwjYH o%jH

;síngq .%Eï 250
yd,aueiaika .%Eï 75
r;=¨kq f.ä 2 - 3la
wuqñßia lr,a 2 la
lrmsxpd lsks;a;la
iqÿ¨kq ìla 2la
lyl=vq f;a ye¢ 1$4
wn weg f;a ye¢ 1$2
isyskaj .d .;a ‍fmd,a wඬq fldamamhla
ñálsß wඬq fldamam 1$4
ÆKq rig wkqj
f;,a fïi ye¢ 3 - 4

idok wdldrh

;síngq j, keá .,jd fidaod j;=r b;d iaj,amhla iy ÆKq oud <sm ;nkak' Èh is§ th fyd¢ka ;eïnqkq miq yekaola f.k th fyd¢ka ‍fmdälr .kak' oeka yd,aueiaika fyd¢ka ms,S bj;aj hk f,i fidaod Èh fírd .kak' ‍fmd,a j,g" wn" ly" iqÿ¨kq" lrmsxpd" ¨kq" wuqñßia tl;=lr fyd¢ka wUrd .kak' oeka n÷kla f.k th f;,a oud <sm ;nkak' r;ajk úg yd,aueiaika oud nefokakg yßkak' ne£f.k tkúg wUrd.;a ‍fmd,a ñY%Kh iy ‍fmdälr.;a ;síngq oud fyd¢ka ñY% lrkak' ñálsß ál oud hka;ug u,jd .kak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *