Models mirror
Paper Art
images (8)
pooja umashankar
images (0)
Run ForTheir Lives 2013
images (43)
dinakshi priyasad new
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
Gahaka Mal Pipila
gamane magak thibuna
Manaloli Manamaliye
Ma Neth Kadalle
Dawasak Da Handawaka
Mathkada Handaawe
  Films
Movies Break Out 200
Baby and Me I 2008
Poetry
Bahuboothayo - Sinha
Do You Want To See
Sona Spa
  Cartoons
Kadiyai Thadiyai Sin
Jackie Chan Adventur
X-Men AND THE WOLVER
Zorro -05
KUNGFU CHANDI (40) 2
KUNGFU PANCHO -61
  Ladies Article
Apr 11, 2013  Views 3050
Dec 13, 2012  Views 2411
Sep 04, 2012  Views 2807
Dec 09, 2012  Views 2467
j kegfjk i w`Mjd
Apr 09, 2015  Views 2691
Feb 14, 2013  Views 3264
Apr 11, 2013  Views 2418
ujg wd;rhsáia‌ kï <orejdg óueia‌fudr wjodkula‌
Dec 19, 2017  Views 84
riu ri f;dar ud¿ f;ïmrdÿj
Mar 05, 2018
view 97 times
0 Comments

riu ri f;dar ud¿ f;ïmrdÿjwjYH o%jH

f;dar ud¿ .%Eï 500
wuqñßia lr,a 3 hs
wuqb.qre lene,a,la
iqÿ¨kq ìla 3hs
f.drld b;s 2la
.ïñßia fïi ye¢ 1
l=re÷‍fmd;= lene,a,la
mdkamsá fïi ye¢ 2
ñkaÑ fld< ñgla
‍fmd,af;,a álla
f,dl=¨kq f.ä 2-3la
ÆKq rig wkqj
ly l=vq iaj,amhla

idok wdldrh

ud¿ fm;s fidaod thg ÆKq" .ïñßia" ly lvq" ;,d.;a b.qre" iqÿ¨kq" f.drld" l=re÷‍fmd;= oud j;=r álla tl;= lr ;eïfnkakg yßkak' kgdf.k tk úg f,dl=jg lmd.;a ¨kq fm;s iy Èla w;g m,d.;a wuqñßia tl;= lrkak' oeka <sfmka nd ud¿ fm;s ¨kq" wuqñßia ál fírd me;,s §ishl wvqla lr .kak' biau ál fjkalr fjku ;nd .kak' oeka f;,a álla <sm ;nd r;a lrkak' mdka msá tl;= lr nefokakg yßkak' oeka l+re.dñkau ud¿ biau ál oud fyd¢ka ñY% lr.kak' oeka idod.;a fidaia tl ud¿ fm;s Wäka j;alrkak' fidaod msßisÿ lr.;a ñkaÑ fld< isyskaj lmd Wäka bi fïihg hjkak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *