lidohla ´fkuo lsh,d Tn fï ál lsfhõfjd;a fojrla l,amkd lrdú
Dec 06, 2016   view 873 times


lidohla ´fkuo lsh,d Tn fï ál lsfhõfjd;a fojrla l,amkd lrdú

wdof¾ /l.kak ´fkkï rKavq fjoaÈ fï foaj,a 8 ljodj;a lrkak tmd
Nov 30, 2016   view 625 times


wdof¾ /l.kak ´fkkï rKavq fjoaÈ fï foaj,a 8 ljodj;a lrkak tmd

újdyh Èlalidohlska fl,jr ùug n,mdk iq,n fya;= 9la
Nov 25, 2016   view 619 times


újdyh Èlalidohlska fl,jr ùug n,mdk iq,n fya;= 9la

orejkag f,dalh oskkak lshd fokak
Aug 24, 2016   view 641 times

orejkag f,dalh oskkak lshd fokak

.eìKs ujg iqN kskaola
Aug 13, 2016   view 645 times

.eìKs ujg iqN kskaola

 

fld,a,hs fl,a,hs ieñhhs ìß|hs Wkdg miafia wksjd uqyqK fokak fjk fï foaj,a 9 .ek oekqj;a fjkak
Aug 09, 2016   view 656 times


fld,a,hs fl,a,hs ieñhhs ìß|hs Wkdg miafia wksjd uqyqK fokak fjk fï foaj,a 9 .ek oekqj;a fjkak

iajdñhdf.a id¾:l;ajhg u. fmkajk ìßola jkak
Jul 05, 2016   view 2623 times

iajdñhdf.a id¾:l;ajhg u. fmkajk ìßola jkak

orejkaf.a wdrla‌Idjg ;dla‌IKsl fuj,ï
Jun 16, 2016   view 2580 times

orejkaf.a wdrla‌Idjg ;dla‌IKsl fuj,ï

.eìks uõjreka fndaê mQcdj ;eîu iqÿiqo@
Jul 22, 2015   view 2578 times

.eìks uõjreka fndaê mQcdj ;eîu iqÿiqo@

m%S;su;a hq. osúhla Wfoid ie,iqï iy.; fjuq
Jul 12, 2015   view 4080 times

m%S;su;a hq. osúhla Wfoid ie,iqï iy.; fjuq

;Hd.h ,nkakd bka ,nk i;=g u;hs'''
Jul 11, 2015   view 2470 times

;Hd.h ,nkakd bka ,nk i;=g u;hs'''

Jun 09, 2015   view 3240 times
Jun 02, 2015   view 2478 times
May 19, 2015   view 3586 times
Mar 27, 2015   view 2570 times
Mar 13, 2015   view 2754 times
Mar 01, 2015   view 2439 times
Feb 17, 2015   view 2512 times
wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@<
Feb 17, 2015   view 2501 times

wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@

wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@
Feb 17, 2015   view 2495 times

wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@

Feb 07, 2015   view 2485 times
Jan 29, 2015   view 2565 times
Nov 26, 2014   view 2519 times
Oct 18, 2014   view 2717 times
Oct 11, 2014   view 2523 times
Oct 06, 2014   view 2611 times
Sep 27, 2014   view 2408 times
Sep 26, 2014   view 2408 times
Sep 15, 2014   view 2451 times
Sep 15, 2014   view 2545 times
  Models mirror
kusa paba shooting
images (9)
Miss Universe 2013- bikini
images (43)
Shehani Model
images (10)
Nim Asha
images (14)
  Song of the Day - Lyrics
Daasa Wasa Sitiya Ob
Math Mal Sena
maharagamata wahinna
mage punchi rosa mal
Sansun Hasun Gamana
Visekara Arumaththi
  Films
SAHAYATA DANI
clean out sinhala fi
A Bizarre Love Trian
Vettaikaaran
I am Sam
Akasa Kusum
  Cartoons
Pink Sinhala Cartoo
Sura Weera Batta
KUNFU PANDA-06
AUSTIN and JUSTIN 20
Ben Ten 31.10.2013
Kidi Toon